LBS Greenteam

Bij LBS Conveyor Belts vinden wij duurzaamheid belangrijk!
Daarom zijn wij al een langere tijd ons aan het inzetten om LBS te verduurzamen.

Doormiddel van deze pagina willen wij u laten zien welke projecten er gaande zijn en welke stappen
LBS Conveyor Belts zet op weg naar die belangrijke stip op de horizon.

Stip op de horizon:
LBS Conveyor Belts wil in 2050 volledig circulair zijn met de juiste balans tussen een gezond sociaal, ecologisch en financieel beleid.

Wat houdt het LBS greenteam in

 

Wilfred Drenthen

Mieke D Vries

B0019774

Henk TD - GreenTeam

 

 

Het LBS Greenteam is een groep collega's uit diverse afdelingen die zich compleet focussen op duurzaamheid. 

 

Greenteam logo

 

Aanleiding: Bij LBS Conveyor Belts vinden wij duurzaamheid belangrijk!

De laatste decennia is de wereldbevolking enorm gegroeid en daarmee ook de vraag naar voedsel en andere producten. Om hieraan te kunnen voldoen zijn we steeds meer gaan produceren. In heel veel gevallen zelfs meer dan dat we nodig hebben. Gevolg hiervan is dat er meer natuurlijke hulpbronnen benodigd zijn dan de aarde kan bieden en uitputting een zeer realistisch scenario is.

Daarnaast maken we in het dagelijkse leven veel gebruik van vervuilende grondstoffen zoals olie en gas. Grootschalige verbranding hiervan, als gevolg van het produceren, transporteren en verbruiken van producten, zorgt ervoor dat er CO2 in de lucht vrijkomt. Dit leidt ertoe dat de aarde in een steeds hoger tempo opwarmt en de kans op vernietigende natuurrampen aanzienlijk toeneemt.

De klimaatverandering is momenteel al in volle gang. Overal ter wereld is dit zichtbaar en voelbaar. Zo worden vele dieren- en plantensoorten met uitsterven bedreigd, volgen bosbranden, aardbevingen en overstromingen zich in een razend tempo op en nemen het aantal doden en de miljoenen euro’s schade als gevolg hiervan alleen maar toe. Tevens worden steeds meer gebieden onbewoonbaar en is een gezonde en onbezorgde toekomst voor opvolgende generaties steeds onwaarschijnlijker.

Bij LBS Conveyor Belts vinden wij duurzaamheid belangrijk en zijn we ervan overtuigd dat het onze verantwoordelijkheid is om een bijdrage te leveren aan een duurzame en gezonde toekomst. Om hier invulling aan te geven is het GreenTeam opgericht. Een groep collega’s van verschillende afdelingen die zich focust op het vergroenen en verduurzamen van het bedrijf en haar omgeving.

Missie: Hoogwaardig, duurzaam en veilig

 

 

Onze missie is het ontwikkelen en op duurzame wijze produceren van excellente op maat gemaakte kunststof en rubberen transportbanden voor onze klant. Transportbanden die de eisen van morgen aan kunnen en daarmee bijdragen aan een duurzame, gezonde en veilige wereld.

 

Visie: Together we Create ‘Excellent Conveyor Belts and a Sustainable Future’

 

Vanuit onze jarenlange ervaring en expertise helpen we klanten binnen de Recycling, Agro en Food industrie om hun producten en processen op duurzame wijze naar een hoger niveau te tillen. We ontwikkelen en innoveren continu, van goed naar excellent en van bestendig naar duurzaam. Samen gaan we voor het beste resultaat, betrouwbare continuïteit, optimale tevredenheid en bovenal een duurzame toekomst voor u, onszelf en toekomstige generaties. 

projecten

 

1. CO²-Voetafdruk: Elk bedrijf, zo ook LBS Conveyor Belts, stoot bij het produceren, transporteren en consumeren van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten een bepaalde hoeveelheid methaan (CH4), koolstofdioxide (CO2) en/of distikstofoxide (N2O) uit. Beter bekend als broeikasgassen. Gezien het feit dat deze gassen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de opwarming van de aarde en gepaste maatregelen vereist zijn is het van groot belang om vast te stellen waar deze vrijkomen.

Wij doen dit met behulp van de Milieubarometer. Een digitaal platform die ons in staat stelt om onze huidige milieu-impact zeer gedetailleerd in kaart te brengen en te monitoren. Verschillende aspecten, zoals het verbruik van elektriciteit, brandstof en water, de hoeveelheid afval en uitstoot als gevolg van zakelijk, goederen en woon/werkverkeer worden hier middels getallen en grafieken op overzichtelijke wijze weergegeven. Voordeel hiervan is dat er gericht actie kan worden ondernomen om de meest vervuilende processen en handelingen aan te pakken.

De grafiek is een grafische weergave van de CO2-footprint in ton CO2 per jaar. Hoe groter een thema in deze grafiek, des te groter is de bijdrage van dat thema aan de uitstoot van broeikasgassen. Hierin is het belangrijk wat onze grootste impact op duurzaamheid is en hoe ze deze impact kunnen verlagen.

Milieubarometer-trigade

Co2 footprint - duurzaamheid LBS

 

 

Samen werken aan een duurzaam LBS

 

2. Afval scheiden: Bij de bedrijfsvoering van LBS Conveyor Belts ontstaan verschillende soorten afval. Dit betreft onder andere Rubber, A/B Hout, Papier/Karton, IJzer, Aluminium, RVS, PP-Raffia, Plastic, Blik, Chemisch- en Restafval. Met het oog op duurzame verwerking kiezen wij ervoor om de stromen separaat van elkaar in te zamelen en af te laten voeren. Deze aanpak leidt ertoe dat de verschillende materialen efficiënt kunnen worden verwerkt en de belasting op het milieu in relatieve zin wordt geminimaliseerd. Immers, kost afvalverwerking energie en leidt het tot uitstoot van broeikasgassen.

Vanuit dit perspectief proberen wij ook om zoveel mogelijk materialen een tweede leven te geven. Onderstaand een aantal voorbeelden:

  • Blikjes worden ingezameld en teruggestuurd naar de leverancier voor recycling;
  • Restanten van PVC meenemers & snaren worden ingezameld en, na verwerking tot granulaat, gebruikt als grondstof voor de productie van laarzen en kruiwagenbanden.
  • A/B- hout wordt ingezameld en, na verwerking tot houtkorrels, gebruikt als grondstof voor de houtvezel- en spaanplaatindustrie of dient als brandstof in onder meer bio-energiecentrales.
  • Papier/Karton: Circa 75% van het ingezamelde papier wordt gerecycled en na de verwerking opnieuw ingezet in de papierindustrie voor de productie van bijvoorbeeld dozen en kranten.
  • Verpakkingsfolie wordt na inzameling in balen geperst en verwerkt in hernieuwde vorm tot bijvoorbeeld plastic handschoenen of fleecetruien.

3: Duurzame energie: LBS Conveyor Belts is voor de uitvoering van zowel de primaire (productie) als secundaire (ondersteunende) processen afhankelijk van een aanzienlijke hoeveelheid energie. Deze wordt momenteel verkregen uit gas en elektriciteit. De opwekking en/of het verbruik hiervan zorgt in de huidige situatie voor een relatief grote uitstoot van koolstofdioxide (CO2).

Met de focus op een duurzame toekomst doen wij onderzoek naar verschillende mogelijkheden om enerzijds het algehele energieverbruik te reduceren en anderzijds groene energie op te wekken met behulp van bijvoorbeeld zonnepanelen.

 

 

FC Emmen Noaberschap

 

FC EMMEN NAOBERSCHAP

Wij, als LBS, zijn als lid toegevoegd aan Stichting FC Emmen Naoberschap.

In de brede zin draait duurzaamheid ook om de leef kwaliteit te verbeteren van mensen in zowel de huidige als toekomstige generaties. Wij vinden het belangrijk om sociaal betrokken te zijn in de omgeving.

Omdat LBS graag een steentje hieraan bijdraagt, is er Vanuit het Green-Team van LBS geïnitieerd om donateur te worden van het ‘FC Emmen Naoberschap’.

Deze organisatie zet, in samenwerking met een aantal ‘Drenten’, middelen in voor diverse relevante maatschappelijke doelen. Ze zetten zich bijvoorbeeld in voor de gezondheid van jongeren in de regio, maar ook voor mensen die niet kunnen of mogen meedoen in de samenleving. ‘FC Emmen Naoberschap’ is een begrip in de regio geworden, mede door het bouwen van duurzame relaties en het succesvol organiseren van maatschappelijke programma’s.

Lees hier meer over de organisatie - FC Emmen

Together we  are sustainable

 

B0019881

Neem vrijblijvend contact op

Hulp nodig bij het selecteren van de juiste transportband? Of heb je meer informatie nodig? Wij denken graag mee!